HAKKIMIZDA

FAALİYET KONULARIMIZ


 1. Türk Kültür ve değer yargıları içinde iç ve dış talebi teşvik etmek suretiyle turizmde işbirliğini geliştirmek.
 2. İç ve dış turizmde kitle turizmini geliştirmek, turizmi tabana yaymak ve tabanı turizmin temeli olan çevre temizliği yönünde eğitmek.
 3. Toplumda ekonomik turizm ahlakı yaratmak.
 4. Toplum çıkarlarına yönelik yerel ve bölgesel turizm kooperatiflerini kurmak, yaymak ve yaşatmak.
 5. Bireysel ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda, boş zamanların ve tatillerin imkan ve sorumluluğunu değerlendirmek amacıyla her türlü turizm faaliyetlerini yapmak, korumak, geliştirmek.
 6. Turizm ve turizm kültürü için önemli olan el sanatları ve kaybolmakta olan örf, adet ve geleneklerimizi araştırmak, geliştirmek ve yaymak.
 7. Organize turizm sistemini geliştirmek üzere Turizm işletmelerinin ve turizm kooperatiflerinin faaliyet alanlarına göre ihtisaslaşma eğitimlerine yardımcı olmak ve teorik, pratik ve işbaşı eğitimiyle yetiştirmek.
 8. Türkiye ve Dünya Turizmiyle ilgili periyodik haberleri eğitim yayınları halinde yayınlamak.
 9. Turizmle ilgili sanayi ve ticari alanlarda faaliyet göstermek.
 10. Turizm alanında orta ve yüksek dereceli, uygulamalı ve teorik eğitim ve öğretim yapan okullar açmak.
 11. Türkiye’yi içte ve dışta tanıtmak için her türlü çalışmalar yapmak. (Kongre, seminer, toplantı, konferans, festival, TV ve Radyo programları, kitap, dergi....vs.) Araştırmalarda bulunmak. Bu konulardaki bilgi sahibi kişilerin görüş ve düşüncelerini toplamak, bu fikirleri en iyi şekilde değerlendirmek, arşivlemek, ilgili makam ve kuruluşlara bildirerek onlara bu konuda yardımcı olmak.
 12. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere resim, film, fotoğraf, sergi malzemesi, video, band, plak, kaset, DVD, VCD gibi ihtiyaç maddelerini imal etmek, satmak, satın almak, ithal ve ihraç etmek.
 13. Tabii güzelliklerimizi, tarihi zenginliklerimizi ve kültürel değerlerimizi yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.
 14. Eski eserlerimizi restore etmek, restore ve röleve hizmetlerinde bulunmak, bu hizmetle ilgili olarak teknik bir büro ve personel kadrosu kurmak.